Kategorie: Home

Bastei

BasteiOblast Saského Švýcarska nabízí několik úžasných lokalit, které stojí za zhlédnutí. Jednou z nich je kamenný most Basteibrücke.

Zpět

Na skalisku nad pravým břehem Labe byl v 15. století postaven skalní hrad Neurathen, který měl zlepšit obranu Míšeňska před nájezdy z Čech, zmítaných v té době husitskými a následnými válkami. Tento hrad od západu chránilo několik hlubokých skalních průrev, které ho oddělovaly od hlavního masivu nad pravým břehem mezi obcemi Rathen a Wehlen. Hrad zanikl nejpozději v 16. století, dnes z něj zbývají v podstatě jen otisky ve skalách.


Od konce18. století se v pískovcových skalách Saského Švýcarska začala rozvíjet turistika. Snaha po zpřístupnění nejromantičtějších partií vedla saského krále Friedricha Augusta II. k rozhodnutí o stavbě mostu, který by strže překlenul a umožnil tak přímou cestu z Rathen na vyhlídkové místo Bastei nad někdejším hradem. Most byl postaven v letech 1850–51 a slouží svému účelu dodnes. Vzhledem k terénu a době stavby se jedná o podivuhodné dílo klasického mostního stavitelství.
Stavba mostu byla impulsem k výstavbě dalších zařízení pro turistický ruch (vyhlídky, restaurace, hotel, parkoviště), která pokračuje v podstatě dodnes. Bastei je nejfrekventovanějším místem Saského Švýcarska se všemi klady i zápory...

Původní název Bastei je připomínkou na obranný soubor strmých skal kolem skalního hradu Neurathen. Skály na Bastei vznikly díky vodní erozi během miliónů let a ční až ve 305 metrech nadmořské výšky. Z Bašty, což je český název, se můžete těšit z výhledů na labské údolí, na kamenný most Basteibrücke, hrad Neurathen a na skalní město. Bastei najdete 194 metrů nad pravým břehem Labe. Je vzdáleno přibližně patnáct kilometrů od hraničního přechodu Hřensko – Schmilka. Leží blízko lázeňského městečka Rathen, nedaleko Drážďan.

České a Saské Švýcarsko bylo kdysi zaplněno skalními hrady, které sloužily k ochraně stezek kupců. Během patnáctého století však kupci neměli moc obchodních úspěchů a pustili se do přepadávání. Jejich hrady se staly loupeživými centry a později je zničila vojska, část zbývajících zchátrala. Ale i v současné době se na území Českého a Saského Švýcarska setkáte s pozůstatky desítek skalních hradů. Jedním z nich je na území Bastei hrad Neurathen.

 

První dřevěný most nad strží Mardertelle byl postaven v roce 1824 a spojil tak vnější skalní šelf Bastei, skály Steinschleuder a Neurathener Felsentor. Díky velké přízni turistů se ve zdejší zóně roku 1851 objevil pískovcový most, nahrazující původní dřevěný. Co se týče velikosti – délka činí 76,5 m a má sedm oblouků, které se majestátně klenou nad čtyřicet metrů hlubokou propastí. Od 19. století se zdejší prostředí citelně přizpůsobuje turistům tak, aby nebyl porušen celkový ráz krajiny. Původní ubytovnu nahradil během let 1975 – 1979 moderní horský hotel.

 

Kamenný most Basteibrücke – první turistický evropský most má na délku 76 metrů a překlenuje hlubokou propast Mardertelle (Kuní jámu). Spojuje mezi sebou Bastei a skalní hrad Neurathen. Vznik mostu se datuje do roku 1851 a jednalo se vůbec o první evropskou stavbu pro turisty. Hned za mostem najdete vstup do bývalého hradu Neurathen a posléze klesejte do Niederrathenu s opětovnou možností výhledů na Labe ze dvou menších vyhlídek.

 

Hrad Neurathen – Vznikl ve 14. století a do současnosti se moc nezachovalo. Hrad nyní tvoří skalní bloky, kde najdete pěkné výhledy, ovšem ty se mnoho neliší od těch viděných z mostu. V současnosti na prohlídkové trase zahlédnete jenom zbořeniny, místnosti vytesané do skal, středověký katapult a vodní nádrž. Kromě toho jsou zde vystaveny nálezy z místních vykopávek – hlavně středověká keramika. Zaujmout vás může velký prak nebo koule. Na původní mohutný skalní hrad Neurathen se lze podívat jen ve formě modelu. Prostor je pro pohodlné průzkumy vybaven kovovými žebříky, schody a mosty. Platí se vstupné 1,50 €.

 

Jak se dostanete na Bastei?

 

Bastei leží 15 km od hraničního přechodu Hřensko – Schmilka. K Bastei se dostanete silnicí ve směru z Bad Schandau, Pirny a Hřenska. Dorazíte až do Bad Schandau a tady přejedete přes most na druhý břeh řeky. V případě zájmu můžete využít i přívoz v Kurort Rathenu. Rovněž můžete pokračovat po pravém břehu přes Porschdorf, Waltersdorf a Rathewalde. Po cca deseti kilometrech dojedete na centrální parkoviště u Bastei.

Na prohlídku Bastei se dostanete hned několika přístupovými cestami. Výstup vám ušetří příchod přímo z centrálního parkoviště, odkud vede asfaltová cesta. Náročnější cesta je z lázeňského městečka Rathen, sice vám dá trasa dost zabrat, ale připíšete si do viděných míst spoustu romantických koutů. Přívoz v Kurort Rathenu stojí 1,80 € pro cestu tam a zpět. Paroplavba z Bad Schandau nebo Drážďan je skutečně skvělým tipem na výlet na cestu do Bastei.

Vlakem jeďte z Děčína přes Bad Schandau a vystupte na železniční zastávce Kurort – Rathen. Již z nádraží Bastei uvidíte. Dostanete se k přívozu, kde řeka Labe dělí Rathen na svě části horní Oberrathen a dolní Niederrathen. Loďkou se dostanete na druhý břeh, odkud se připravte asi na hodinový výšlap. Nejprve půjdete skrz městečko po modré turistické značce a brzy prudce zabočíte doleva. Zvolna vystoupáte skalami a lesem, využijete pár vyhlídek na Labe a dojdete před plot z dřevěných kůlů, za kterým se skrývá hrad Neurathen.

 

zdroj: www.bastei.cz, www.hrady.cz

 

 

 http://alesjecmen.cz/upload/krajina/CSS/Bastei_www.jpg 

panorama - 6 fotografií vertikálně, rozlišení 56 Mpix.

Zpět

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Bastei
Byl jsem tam taky v tuto dobu, máš to dobře podané!!
odpověděl(a)
Tohle místo je skutečně "magické", což dokazují houfy turistů v jakémkoli ročním období. I když jsme si mysleli, že si vzhledem k aktuálnímu počasí odtud "neodnesem" ten den fotku, napadlo mě nasnímat tento barevný strom, který byl pěkně kontrastní s okolím. Navíc se to padařilo i do pano fotky, takže půjde do tisku ve velkém formátu.

Webdesign|Marek Kokeš