Kategorie: Home

Zimní České Švýcarsko

Zimní České ŠvýcarskoNárodní přírodní památka Pravčická brána se nachází v 1. zóně Národního parku České Švýcarsko, asi 3 km severovýchodně od obce Hřensko a 2 km severozápadně od obce Mezní Louka. Geomorfologicky náleží k Děčínské vrchovině, konkrétně k podcelku Jetřichovické stěny a nalézá se v nadmořské výšce 447 m.Je součástí skalního defilé Křídelní stěny a ze skalní plošiny vybíhá šikmo ve směru SV-JZ. Jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Délka Pravčické brány je 26,5 metru, výška 16 metrů, nejmenší tloušťka klenby 2,5 metru a nejmenší šířka 8 metrů.Plocha NPP Pravčická brána je 1,11 ha.

Zpět

Národní přírodní památka Pravčická brána (německy Prebischtor) je skalní brána vzniklá v kvádrových pískovcích křídového stáří. Nachází se na území Národního parku České Švýcarsko (od 9. 4. 2002 v první zóně NP České Švýcarsko), asi 3 km severovýchodně od obce Hřensko v okrese Děčín. S rozpětím 26,5 metrů a výškou 16 metrů se jedná o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě Je jedním z nejnavštěvovanějších míst a zároveň symbolem Národního parku České Švýcarsko, pod jehož správu patří. Chráněné území zahrnuje nejen samotnou pískovcovou bránu, ale i okolní skalní masivy a z části zastavěnou plochu (zámeček Sokolí hnízdo). Pravčická brána náleží kromě NP České Švýcarsko také k Ptačí oblasti Labské pískovce.

Pravčická brána byla navštěvována již od konce 18. století. Četná návštěvnost způsobovala zvýšenou erozi vrchních partií a destrukci brány. Po zjištění několika trhlin byl v roce 1982 vstup turistů na bránu zakázán.Pravčická brána byla poprvé chráněna od 18. 12. 1963, kdy byla usnesením Okresního národního výboru Děčín vyhlášena Chráněným přírodním výtvorem (CHPV). 11. června 1992 byla vyhláškou Ministerstva životního prostředí překlasifikována na Národní přírodní památku (NPP).

 zdroj: http://cs.wikipedia.cz

 http://alesjecmen.cz/upload/krajina/CSS/IMG_1793_2www.jpg

http://alesjecmen.cz/upload/Fotky%20do%20clanku/clanek%20zimni%20svajc/IMG_2934_finalwww.jpg

Zpět

print Formát pro tisk

Webdesign|Marek Kokeš